Organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się w Ekomuzeum Doliny Karpia w ramach Klubu Ekomuzealnika Doliny Karpia na rzecz promocji obszaru.

Nazwa programu: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego:
Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 1/2/2017/G
Data złożenia wniosku: 19.02.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 8.483,01 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 7.500,00 zł
Numer umowy: SDK/1-2018-04-1/2/2017/G
Data zawarcia umowy: 03.07.2018 r.
Opis projektu:
W ramach realizowanego grantu zrealizowano projekt pn. “Organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się w Ekomuzeum Doliny Karpia w ramach Klubu Ekomuzealnika Doliny Karpia na rzecz promocji obszaru. “. Projekt rozpoczął się w sierpniu 2018 roku, a zakończył w grudniu 2018 roku. Odbiorcami proponowanych spotkań byli mieszkańcy Doliny Karpia zarówno dzieci, młodzież jak i osoby dorosłe. Należy zaznaczyć, iż część spotkań była przeznaczona dla grup defaworyzowanych. Projekt doskonale wpisał się w działania mające na celu promocję Doliny Karpia, aktywizację mieszkańców Doliny Karpia poprzez ich udział w zaproponowanych atrakcyjnych formach spędzania wolnego czasu.
Klub Ekomuzealnika polegał na organizacji 5 spotkań (w tym wyjazdowych) dla dzieci oraz 3 spotkań (w tym wyjazdowych) dla młodzieży i dorosłych z uwzględnieniem grup defaworyzowanych. Spotkania te opierały się na wykorzystaniu zasobów Ekomuzeum Doliny Karpia, oznacza to że osoby biorące w nich udział zapoznały się z częścią szeroko pojętej oferty jaką proponują członkowie Ekomuzeum Doliny Karpia.
Dla zainteresowanej grupy dzieci zostało zorganizowanych 5 spotkań – pomiędzy sierpniem 2018 a grudniem 2018. Dla młodzieży, dorosłych w tym grup defaworyzowanych były 3 spotkania – realizowane pomiędzy miesiącami sierpień 2018 – grudzień 2018.

Skip to content