Tomice z karpiem w tle czyli organizacja cyklu spotkań o charakterze artystyczno – rozrywkowo – promocyjnym

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze”
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Nr wniosku: 1/9/2017
Data złożenia wniosku: 11.05.2017 r.
Wartość projektu ogółem: 29.758,77 zł
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 24.100,00 zł
Numer umowy: 00004-6523.2-SW0610020
Data zawarcia umowy: 06.12.2017 r.
Opis projektu: „Tomice z karpiem w tle czyli organizacja cyklu spotkań o charakterze artystyczno – rozrywkowo – promocyjnym” to cykl imprez w skład których wchodzi organizacja wycieczki po wybranych atrakcjach Ekomuzeum Doliny Karpia, spływu kajakowego rzeką Skawą, Rodzinnego rajdu rowerowego Szlakiem Tomickich Stawów, Festiwalu Doliny Karpia w Gminie Tomice, Jesiennego Biegu Wzdłuż rzeki Skawy, Pokazu Potraw „Karp pod różnymi postaciami” oraz konkursu plastycznego „Wędrówki Czapli po Dolinie Karpia”. Organizowane przedsięwzięcia miały charakter otwarty. Jak sama nazwa zadania mówi był to cykl imprez/spotkań spójnie ze sobą powiązanych, gdzie ważną rolę odegrała promocja oraz upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury.Dzięki realizacji operacji zostały osiągnięte: 1. wskaźnik rezultatu: ilość osób korzystających z oferty edukacyjnej i spędzania wolnego czasu dzięki wsparciu LSR (1160 osób) 2. wskaźnik produktu wskaźnika wydarzenie wykorzystujące rybackie dziedzictwo kulturowe, które otrzymało wsparcie w ramach LSR. (1 wydarzenie)

Skip to content