Warsztaty „Tradycje i rzemiosło w Dolinie rzeki Skawy”

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Oś 4 LEADER
Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Zakres działania: Małe projekty
Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia
Nabór wniosków II: 08.04.2010 r. – 07.05.2010 r.
Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa
Nr wniosku: 03/02/MP/2010
Data złożenia wniosku: 05.05.2010 r.
Status projektu: wybrany przez LGD Dolina Karpia do dofinansowania
Wartość projektu ogółem: 7.630,00 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 5.300,00 zł
Nr umowy: 00161-6930-UM0640690/10
Data zawarcia umowy: 23.02.2011 r.
Opis projektu: Organizacja cyklu warsztatów tj, pieczenia chleba, wyrobu masła, rzeźbienia w drewnie i glinie oraz wikliniarskich, których celem jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego, a także podkreślenie wartości zanikającego rzemiosła jako tradycji żywej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie, wartej wspierania i zachowania w czasach obecnych.
Data otrzymania środków: 04.11.2011 r.

Skip to content