Ruszyły seanse “pod chmurką”

Po raz kolejny Ośrodek Kultury Gminy Tomice organizuje cykl plenerowych seansów kinowych, które odbywać się będą w każdym sołectwie gminy: Zygodowicach, Witanowicach, Radoczy, Woźnikach, Lgocie i Tomicach.

W pierwszy weekend wakacji (2 i 3 lipca) kino „gościło” w Zygodowicach, gdzie można było obejrzeć komedię „Moja wieka grecka wycieczka” oraz w Witanowicach. Tam wyświetlono film „Wiek Adaline”. Obie projekcje obejrzało w sumie kilkadziesiąt osób, korzystając z wygodnych leżaków i letniej aury.

Imprezy organizowane w ramach operacji „Letnie Kino Plenerowe w Gminie Tomice – organizacja spotkań filmowych w tym promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.