Klub krasnala

Klub krasnala
Zajęcia dla dzieci od 3 do 5 lat. są doskonałą okazją do współdziałania w grupie, akceptacji z rówieśnikami, rozwijania zainteresowań, wyobraźni, kreatywniości oraz poczucia rytmu.

Zajęcia raz w tygodniu w czwartki, godzina 18:00 – 19:00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach (ul. Dworska 9a)

Opłata miesięczna: 20,00 zł, instruktor prowadzący: Agnieszka Balcer

 

 

 

Instruktor prowadzący: Agnieszka Balcer