Senior w sieci

Senior

Konsultacje w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu oraz pomoc w obsłudze
komputera (możliwość indywidualnego umawiania się na zajęcia).

Prowadzący – pracownicy Ośrodka Kultury Gminy Tomice