Spektakle teatralne Tomice i Lgota – relacja

17 i 18 lipca Ośrodek Kultury Gminy Tomice zaprosił najmłodszych mieszkańców gminy Tomice, którym towarzyszyli rodzice na spektakle teatralne. W Tomicach dzieci obejrzały bajkę „O rybaku i złotej rybce”, a w Lgocie – „Rymy, cymy”.

17 i 18 lipca Ośrodek Kultury Gminy Tomice zaprosił najmłodszych mieszkańców gminy Tomice, którym towarzyszyli rodzice na spektakle teatralne. W Tomicach dzieci obejrzały bajkę „O rybaku i złotej rybce”, a w Lgocie – „Rymy, cymy”.
Po zakończeniu przedstawień każde przybyłe dziecko otrzymało „pszczelarski pakiet warsztatowy”, składający się ze słoiczka miodu i węzy pszczelej oraz knota, co pozwoliło
na stworzenie własnej świecy.
Zagrane profesjonalnie spektakle wzbudziły zainteresowanie dzieci, tematyka była zgodna z ich zainteresowaniami, okazali się wdzięcznymi i uważnymi odbiorcami.
Oba teatralne wydarzenia poprzedziła szeroka akcja promocyjna polegająca na informacji mieszkańców poprzez plakaty rozwieszane w miejscowościach, a także postach zamieszczanych na profilach FB Ośrodka Kultury Gminy Tomice, Gminy Tomice i Stowarzyszenia
na rzecz Rozwoju Wsi Lgota.

Spektakle organizowane w ramach zadania grantowego „Organizacja spotkań animacyjno-promocyjnych na rzecz promocji obszaru Doliny Karpia”. Realizacja projektu przez Ośrodek Kultury w Tomicach jest możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu grantu
„Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu” ze Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Related Images: