Spływ kajakowy “Kajakiem przez Dolinę Karpia” – relacja

W słoneczną sobotę 26 sierpnia został zorganizowany spływ kajakowy z Witanowic do Podolsza. Spływ był znakomitą okazją do poznania walorów turystycznych i przyrodniczych Doliny Karpia a w szczególności Doliny Dolnej Skawy. Udział w wyprawie kajakowej dostarczył uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

 

W słoneczną sobotę 26 sierpnia Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował spływ kajakowy z Witanowic do Podolsza. Spływ był znakomitą okazją do poznania walorów turystycznych i przyrodniczych Doliny Karpia a w szczególności Doliny Dolnej Skawy. Udział w wyprawie kajakowej dostarczył uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Spływ rozpoczął sie spod mostu
w Witanowicach, gdzie po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem spływu oraz zasadami bezpieczeństwa, wypłynęło 17 osad. Osadę stanowią dwie osoby. Jak jest załoga, to musi być i dowódca. W kajaku dowódcą jest osoba siedząca z tyłu. Pod czujnym okiem komandora spływu, którą była Pani Katarzyna Tłomak, uczestnicy podążali wartkim nurtem rzeki. Trasa spływu wiodła krętym korytem rzeki Skawy, przepływającym przez miejscowości: Witanowice, Woźniki, Graboszyce, Grodzisko, Zator i Podolsze. Każdy z zawodników był odpowiednio przygotowany. Stan wody w Skawie pozwolił na płynne przepłynięcie całego odcinka, z jedyną „przenoską” w Grodzisku na jazie wodnym. Spływ zakończył się w Podolszu przy boisku sportowym, gdzie na każdego z uczestników czekał poczęstunek w postaci grillowanego karpia. Po posiłku i chwili wytchnienia zorganizowano konkurs wiedzy o Dolinie Karpia.

Spływ został zorganizowany w ramach operacji „Tomice z karpiem w tle czyli organizacja cyklu spotkań o charakterze artystyczno – rozrywkowo – promocyjnym” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.