Spotkanie dla seniorów, młodzieży i grupy roboczej ds. LSR

21.07.2022 roku Stowarzyszenie Doliny Karpia zapraszamy seniorów, młodzież oraz grupę roboczą ds. LSR na spotkania w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla obszaru Doliny Karpia na lata 2023 – 2027.

Spotkania odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul. Rynek 2) w następujących godzinach:

9.00 – 11.00 – Seniorzy
11.30 – 13.30 – Młodzież (preferowany wiek 18 – 25 lat)
14.00 – 16.00 – Grupa robocza ds. LSR.

Program spotkania:

  1. Wprowadzenie – cele i przebieg spotkania.
  2. Działalność Stowarzyszenia Dolina Karpia, charakterystyka obszaru.
  3. Prezentacja – przeszłość i przyszłość LSR.
  4. Warsztaty partycypacyjne:

       – jak jest dzisiaj (nasza diagnoza)?
       – jak powinno być jutro (nasze plany)?
       – analiza SWOT (analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru Doliny Karpia).

      5.Pomysły na rozwój Doliny Karpia – fiszki projektowe.
      6.Podsumowanie.

SZCZEGÓŁY W LINKU PONIŻEJ:

http://dolinakarpia.org/artykul/829/spotkanie-dla-seniorow-mlodziezy-i-grupy-roboczej-ds-lsr

Zaproszenie na spotkanie