Spotkanie “Kulinarne oraz Regionalne Skarby Doliny Karpia” – relacja

Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował spotkanie wyjazdowe pod hasłem „Kulinarne oraz Regionalne Skarby Doliny Karpia”.Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu: „Organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się w Ekomuzeum Doliny Karpia w ramach Klubu Ekomuzealnika Doliny Karpia na rzecz promocji obszaru”.

Tomice odkryły „Kulinarne oraz Regionalne Skarby Doliny Karpia”

 

Ośrodek Kultury Gminy Tomice zorganizował spotkanie wyjazdowe pod hasłem
„Kulinarne oraz Regionalne Skarby Doliny Karpia”.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu: „Organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się w Ekomuzeum Doliny Karpia w ramach Klubu Ekomuzealnika Doliny Karpia na rzecz promocji obszaru”.

Realizacja projektu przez Ośrodek Kultury w Tomicach jest możliwa dzięki otrzymanemu dofinansowaniu grantu „Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu” ze Stowarzyszenia Dolina Karpia.

W wyjeździe wzięło udział 30 mieszkańców gminy Tomice, którzy mięli okazję bliżej poznać atrakcje Osieka oraz wziąć udział w warsztatach kulinarnych.

Będąc w Osieku tomiczanie zwiedzili Izbę Regionalną Doliny Karpia, posiadającą bogatą kolekcję przedmiotów użytkowych, rękodzieła i sztuki. Znaczącą część zgromadzonych eksponatów stanowią przedmioty związane z hodowlą karpia osieckiego. Liczebnie dominują jednak przedmioty związane z kulturą materialną wsi i najbliższych okolic.

Po wizycie w Izbie Regionalnej był czas na zobaczenie osieckiego zamku oraz drewnianego kościółka. Na koniec wizyty w gminie Osiek, można było wypocząć na Molo.

Po urokliwym pobycie w Osieku uczestnicy wyjazdu mięli okazję zapoznać się z kulinarnymi skarbami Doliny Karpia, a to dzięki pobycie w jednym z obiektów znajdujących się w Ekomuzeum Doliny Karpia jakim jest Firma Skarby Doliny Karpia. W obiekcie tym zostały zorganizowane warsztaty kulinarne potraw z ryb. Uczestnicy spotkania poznali m.in. tajniki filetowania Karpia, wzięli udział w pokazie wędzenia Karpia, przygotowali pierogi z ryby.
Na koniec warsztatów grupa degustowała wielu przysmaków z ryb jakie oferuje Firma Skarby Doliny Karpia.