Szafa bookcrossingowa w Radoczy otwarta!

We wtorkowe przedpołudnie (15.06) na placu rekreacyjnym w Radoczy uruchomiono szafę bookcrosingową. Wydarzenie przygotowane przez Bibliotekę Publiczną w Tomicach i Szkołę Podstawową w Radoczy było związane z Ogólnopolskim Dniem Wolnych Książek. Odbyło się pod hasłem „Uwolnij książkę. Dziel się z innymi radością czytania”.

W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz gminnych – Wójt Witold Grabowski, Przewodniczący Rady Gminy Paweł Adamik, dyrektor Szkoły Podstawowej w Radoczy Anna Adamik, którzy wraz z uczniami dokonali uroczystego otwarcia, „odpieczętowując” szafę poprzez odwinięcie czerwonej szarfy. Obecni byli również: dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Tomice Aneta Homel, witająca przybyłych i przedstawiająca ideą przedsięwzięcia, sołtys wsi Radocza Władysław Hajost, pracownicy OKGT, Biblioteki Publicznej w Tomicach oraz nauczyciele ze szkoły podstawowej w Radoczy i uczniowie placówki.

Odświętnie ubrani drugoklasiści przygotowali kilkunastominutowy, bardzo ciekawy i spójny tematycznie program, promujący czytelnictwo. Swój apel dobitnie wyrazili hasłami wypisanymi na transparentach trzymanymi nad głowami.

Szafa bookcrossingowa jest niczym innym jak „wolną biblioteką”, do której nie trzeba się zapisywać, posiadać karty, ani żadnego zezwolenia, żeby korzystać z zasobów. Wystarczy ją otworzyć, wybrać dla siebie odpowiednią książką i czytać – na miejscu lub w domu. Później lekturę można oddać lub – gdy się spodoba – zatrzymać, a w jej miejsce włożyć do szafy książkę zalegającą w domowej biblioteczce. Na tym polega „uwalnianie książek” i puszczanie ich w obieg.