Tomicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Tomicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Spotkania dla dorosłych raz w miesiącu w 2 czwartek miesiąca. W ramach spotkań organizowane są wykłady o różnej tematyce. Dodatkowo okazjonalnie prowadzone są tematyczne warsztaty oraz wycieczki.
Zajęcia raz w miesiącu od godziny 18:00

Terminy spotkań: 13.10, 10.11, 8.12, 12.01, 9.02, 9.03, 13.04, 11.05, 16.06 (wyjątkowo piątek)

Koordynator: Aneta Homel