Triumf Woźnik w II Dziecięcych Igrzyskach Sportowych

W sali sportowej w Radoczy odbyła się druga edycja Dziecięcych Igrzysk Sportowych dla dzieci z klas I-III.

Impreza rozpoczęła się o godzinie dziesiątej uroczystym przemarszem wszystkich reprezentacji pod przygotowanymi sztandarami i wykrzyczeniu bojowych haseł. Następnie uczestnicy i opiekunowie zostali przywitani przez organizatorów – pracowników Ośrodka Kultury Gminy Tomice – koordynatora ds. sportu i rekreacji Pawła Kręciocha i dyrektor Anetę Homel.

Najmłodsi sportowcy (cztery dziewczynki, czterech chłopców w każdym zespole) z naszej gminy rywalizowali w dziesięciu konkurencjach – dwóch różnych torach przeszkód, skokach w workach, podrzucaniu piłki i jednoczesnym biegu, „polowaniu” na piłkę lekarską hula hop, sztafecie slalomowej z balonem pomiędzy czołami, zespołowym przekazywaniu szarfy, zbijaniu piłką do siatkówki „kręgli” ustawionych w bramce, wyścigach rydwanów (koce z pasażerką ciągnięte przez chłopców), zbiciu piłką do siatkówki piłki lekarskiej.

Sala wypełniła się sportowymi emocjami, sięgającymi pod sufit, do tego efekt rywalizacji wzmagały piosenki płynące z głośnika. Tumult podnosił się też dzięki kibicującym uczniom z Radoczy, a przyznać trzeba, że potrafili wspomagać wszystkie zespoły. Żywiołowości i spontaniczności startujących dzieci mogą pozazdrościć dorośli sportowcy, nastawieni na sukces, nie przyjmujący porażek.

Po ponad trzech godzinach rywalizacji okazało się, że w drugiej edycji Dziecięcych Igrzysk Sportowych zwyciężyła drużyna z Woźnik, drugie miejsce zajęli reprezentanci Tomic, na trzecim uplasowali się radoczanie, a czwarte lokata przypadła zespołowi z Witanowic.

Wszyscy uczestnicy, bez względu na zajęte miejsce, otrzymali identyczne nagrody – kubki termiczne. W trakcie przerwy w zawodach zostali też poczęstowani energetycznym pączkiem i herbatą oraz sokiem.

Słowa podziękowania należą się dyrektor SP Radocza Annie Adamik za  udostępnienie sali, stołówki i chęć współorganizowania Dziecięcych Igrzysk Sportowych, a także Teresie Frączek i Monice Heredzie za przygotowanie dekoracji na czas zawodów oraz opiekę nad reprezentantami Radoczy. Świetnie z roli opiekunów i trenerów spisali się również Magdalena Kwarciak z Witanowic, Dorota Bilińska z Tomic i Justyna Guzdek z Woźnik. Przy sędziowaniu zawodów pomagał nauczyciel wychowania fizycznego z Radoczy Zbigniew Skawiński.

Zawody przebiegały w przyjaznej i wesołej atmosferze, wszystkie dzieci kończyły Igrzyska z szerokimi uśmiechami na twarzach. Kolejna edycja za rok.

Related Images: