VI Rodzinny Rajd Rowerowy – Szlakiem Tomickich Stawów

banerek

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział “Ziemia Wadowicka” oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice zaprasza na VI Rodzinny Rajd Rowerowy – Szlakiem Tomickich Stawów, który odbędzie się w dniu 4 września 2016r. w Dolinie Dolnej Skawy z metą w Tomicach.

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „ZIEMIA WADOWICKA”oraz OŚRODEK KULTURY GMINY TOMICE IM. WINCENTEGO BAŁYSA

zaprasza na VI RODZINNY RAJD ROWEROWY SZLAKIEM TOMICKICH STAWÓW

który odbędzie się w dniu 4 września 2016 roku (niedziela), w Dolinie Dolnej Skawy, z metą w Tomicach

REGULAMIN RAJDU

 1. Organizatorzy. Kierownictwo Rajdu

Komandor                                           Dyonizy Szczygielski

Kierownik półmetka                            Józef Matyjasik

Sekretariat                                            Tadeusz Płonka

Obsługa tras                                         Dyonizy Szczygielski, Eugeniusz Kapała, Kwarciak Wacław

Cel i miejsce rajdu

Celem Zlotu jest ukazanie uczestnikom walorów krajoznawczych Obszaru Natura 2000 – Dolina Dolnei Skawy, zapoznanie się z dorobkiem Gminy Tomice oraz zachęcenie do uprawiania turystyki rowerowej w gronie rodziny i przyjaciół.

Rajd odbędzie się na terenie Gminy Tomice, z zakończeniem na stadionie sportowym w Tomicach.

 III. Trasy rajdu i imprezy towarzyszące

Uczestnicy Zlotu biorą w nim udział na trasach:

 1. Andrychów – Wadowice – Witanowice – Tomice

start o godz. 9,00 z parkingu marketu Netto                                                               około 35 km

 1. Tomice – Wadowice – Witanowice – Tomice

start o godz. 9,30 sprzed siedziby Ośrodka Kultury Gminy Tomice                       około 23 km

 1. Wadowice – Witanowice – Tomice

start o godz. 11,00 koło restauracji  Wenecja                                                             około 20 km

Trasy rajdowe prowadzą drogami lokalnymi z nawierzchnią asfaltową, drogami i ścieżkami terenowymi oraz groblami Stawów Tomickich.

Ze względów bezpieczeństwa młodzież i dzieci obowiązuje jazda w kaskach, pozostałych uczestników co najmniej nakrycie głowy.

Przewidziany jest półmetek rajdu w gospodarstwie agroturystycznym P.Drabczyków.

Meta rajdu znajduje się na stadionie sportowym w Tomicach, gdzie uczestnicy według własnego uznania będą mogli uczestniczyć w imprezach organizowanych w ramach Dożynek Gminnych Gminy Tomice.

 Uczestnicy. Zgłoszenia.

 1. W Rajdzie biorą udział drużyny (grupy) zgłoszone przez jednostki PTTK, Organizacje Społeczne i Młodzieżowe, Zakłady Pracy, Szkoły oraz turyści indywidualni z kraju i zza granicy.
  2. Udział w Rajdzie należy zgłosić:

w  środy lub piątki, w godz. 17,00 – 18,30  w siedzibie Oddziału PTTK w Wadowicach, przy ul.Wojtyłów 4;

w Ośrodku Kultury Gminy Tomice pon. – pt. w godz. 8.00 – 16.00; lub drogą elektroniczną na adres Oddziału PTTK: pttk.wadowice@gmail.com  nie później niż  w  dniu 31 sierpnia 2016 r.

 1. Wpisowe w wysokości 10,00 zł kierownik (opiekun) drużyny wpłaca w Oddziale PTTK „Ziemia Wadowicka” lub po wcześniejszym uzgodnieniu na starcie rajdu. Opiekunowie drużyn szkolnych są zwolnieni z opłat.
 2. Świadczenia organizatorów.

Organizatorzy zapewniają:

Koszulki rajdowe (dla pierwszych 50 zgłoszonych uczestników), dyplomy uczestnictwa dla drużyn rajdowych, obsługę przewodnicką, ciepłą kiełbaskę na półmetku rajdu, punkty do Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

Postanowienia końcowe.

 1. Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Kierownik drużyny obowiązany jest ubezpieczyć członków drużyny od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie i na własny koszt o ile uczestnicy nie są objęci takim ubezpieczeniem.
 3. Obowiązkiem uczestników jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego, ochrony przyrody, przepisów p-poż, zasad kultury turystycznej i pomocy koleżeńskiej nie tylko w czasie trwania Rajdu.
 4. Zasada nie spożywania napojów alkoholowych oraz nie palenia tytoniu obowiązuje wszystkich uczestników Rajdu.
 5. W sprawach nie cierpiących zwłoki kontakt telefoniczny z Komandorem Zlotu 602 115 895.
 6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Rajdu.

Z turystycznym pozdrowieniem

 Zarząd

Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego

Oddziału „Ziemia Wadowicka”