W Radoczy piekli ziemniaki i dobrze się bawili.

czołówka ziemniak 2015Sobota (10 października) była dla mieszkańców gminy Tomice Świętem Ziemniaka, które w tym roku zostało ubrane w inną nazwę: „Na świętej Tekli będziem w Radoczy ziemniaki piekli” – Jesienne smaki – kultywowanie obrzędów i tradycji polskiej wsi.

Na imprezę zorganizowaną przez KGW Radocza, Ośrodek Kultury Gminy Tomice, OSP Radocza oraz LKS Radocza przybyło ponad 250 osób z terenu całej gminy. Na wstępie przypomniano historię ziemniaka w tradycji polskiej, żeby później potraktować go jako główną atrakcję sześciu konkurencji. Panie i panowie reprezentujący Koła Gospodyń Wiejskich z Zygodowic, Tomic, Woźnik, Witanowic i Radoczy rywalizowali w toczeniu ziemniaka grabiami (slalom), najdłuższej obierce, rzucie ziemniakiem do koszyka, slalomie w workach, podawaniu ziemniaka z ręki do ręki na czas i degustacji.
Konkurencje rekreacyjno-sportowe odbywały się przed WDK w Radoczy. Mimo chłodu uczestnicy podeszli do zawodów z pełnym zaangażowaniem, rozgrzewając siebie i dopingującą publiczność. Ostatnią, najbardziej „smakowitą” częścią zmagań, była degustacja potraw przygotowanych przez poszczególne KGW. Dań z ziemniaka próbowało pięciu członków jury: Tadeusz Kasperek, Witold Grabowski, Zygmunt Szymczak, Tomasz Adamczyk, Maciej Mrowiec. Zanim goście udali się na salę obejrzeć występ kabaretowy „Biesiada Kabaretowa u Bogdana”, z zainteresowaniem oglądali zainscenizowaną przez strażaków z OSP Radocza akcję ratowniczą.
Przez całą imprezę działało stoisko dla dzieci, które wykorzystywały ziemniaki do budowania, rzeźbienia i konstruowania, otrzymując za to nagrody. Wszyscy zgromadzeni zostali poczęstowani zupą ziemniaczaną, ciastem, a później prażonkami. Mogli też do woli rozgrzewać się kawą, herbatą oraz odwiedzać bufet.
Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Sekretarz Gminy Tomice Ryszard Góralczyk wręczył nagrody przedstawicielkom wszystkich pięciu Kół Gospodyń. Wprawdzie w trakcie zawodów prowadzono punktację i wyłoniono zwycięskie Koło, ale różnice były minimalne i wszystkim przyznano ex aequo pierwsze miejsce i identyczne upominki.
Wspólne biesiadowanie przy muzyce było ostatnim punktem bogatego programu.