Warsztaty wokalne

TomiVoice
Warsztaty w zakresie pracy nad ciekawym repertuarem, różnicowanym pod względem: charakteru, tematyki oraz stylistyki muzycznej. Praca nad emisją głosu, dykcją, recytacją, interpretacją piosenki, ruchem scenicznym. Praca grupowa oraz indywidualna.

Zajęcia wokalne dla dzieci odbywają się we wtorki  od 16:00 do 17:00.

Instruktor prowadzący: Karolina Orzechowska