Wirtualne wycieczki – quiz internetowy z atrakcyjnymi nagrodami

Podczas wakacji Ośrodek Kultury Gminy Tomice zamieścił sześć filmów, będących wirtualnymi spacerami po każdej z miejscowości naszej gminy.

Zapraszamy do udziału w konkursie, polegającym na rozwiązaniu testu, złożonego z 15 pytań. Odpowiedzi będzie można znaleźć w naszych wirtualnych wycieczkach.

Odpowiedzi należy przesyłać na adres: kultura@tomice.pl od dziś (tj. 1 września) do 10 września. W mailu, pod odpowiedziami, prosimy o podanie imienia i nazwiska.

11 września spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych odpowiedzi (czas ich napływania nie ma znaczenia) wylosujemy trzy. Film z nagranym losowaniem zostanie zamieszczony na FB. Każda z wylosowanych osób otrzyma atrakcyjną nagrodę – GRILLA OGRODOWEGO.

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnych wycieczek po gminie oraz włączenia się w zabawę!

 

PYTANIA:

1.Na górnym cmentarzu w Radoczy stoi okazała krypta. W który roku powstała i do jakiej rodziny należy?

2.Co mieści się obecnie w starym budynku szkolnym w Lgocie?

3.W Witanowicach, w 2018 roku, powstała plantacja pięknej i coraz bardziej pożądanej rośliny. Jakiej?

4.W którym roku powstała Izba Regionalna Władysława Pasteraka w Tomicach?
Proszę wymienić minimum trzy rodzaje eksponatów, które się w niej znajdują.

5.Komu poświęcony jest obelisk usytuowany w Zygodowicach? Kiedy go odsłonięto?

6.Jaka charakterystyczna budowla łączy Woźniki i Radoczę?

7.W którym roku zbudowano w Zygodowicach kaplicę przy lipie?

8.W Radoczy w otoczeniu lip stoi krzyż. Co upamiętnia?

9.Kogo upamiętnia tablica umieszczona na kaplicy cmentarnej w Woźnikach?

10.Podaj nazwę dwóch dębów – pomników przyrody, które rosną przy boisku sportowym w Witanowicach.

11.Kto jest właścicielem Izby Rzemieślniczej w Tomicach i ile „warsztatów” można w niej wyróżnić?

12.Lgocki las skrywa krzyż wotywny. Komu jest poświęcony?

13.Galeria sztuki Bałysówka mieści się przy ulicy św. Jakuba, w zabytkowym domu w Tomicach. W którym roku go wybudowano?

14.Budynek wzniesiony w Zygodowicach w 1897 służył jako…?

15.W którym roku wybudowano stary kościół w Witanowicach, a kiedy i w jakich okolicznościach przestał istnieć?