Wspólnie czytamy książki zdobywamy

Kochani czytelnicy, zwracamy się do was z prośbą o oddawanie głosów na Bibliotekę
Publiczną w Tomicach w konkursie „Przerwa na wspólne czytanie”. Konkurs będzie trwał w terminie 2.10.2017 – 30.10.2017, w tym czasie każda zarejestrowana osoba na stronie www.wspolneczytanie.pl, codziennie może oddać jeden głos na naszą Bibliotekę w Tomicach. Głosować można też bez rejestracji logując się do konta na Facebooku.