Wycieczka do Studia Filmów Rysunkowych

reksie_zapraszamyZ uwagi na duże zainteresowanie wycieczkami dla dzieci podczas zbliżających się ferii zimowych, prezentujemy dodatkową propozycję, wyjazdu do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku – Białej w dniu 18.02.2015

 

REGULAMIN WYCIECZKI
STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH W BIELSKU – BIAŁEJ

 

Organizator: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa

Dworska 9
34 – 100 Tomice
tel. 33 873 17 49
kom. 531 900 292
kultura@tomice.pl

Termin wycieczki: 18.02.2015
Miejsce wyjazdu: parking sprzed Ośrodka Kultury w Tomicach (Gimnazjum w Tomicach)
Koszt: 30 zł

Szczegółowy program:
9:30
– wyjazd sprzed Ośrodka Kultury
11.00 – 13.00 – zwiedzanie Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej

Żywa prezentacja procesu produkcji filmu animowanego w miejscu, w którym te filmy naprawdę powstają. Dzięki pobytowi w Studio dzieci poznają kolejne etapy tworzenia filmu animowanego i poszerzają swoją wiedzę na temat takich pojęć jak scenariusz filmowy, scenopis, animacja, fazowanie, filmowanie, efekty specjalne i dźwiękowe, czy też dowiedzą się na czym polega skład komputerowy.

Dzieci w kolejnych pomieszczeniach zobaczą jak twórcy zmieniają scenariusz w gotowy film. Podczas pobytu w Studio odwiedzający będą obcować
z prawdziwymi dekoracjami, rekwizytami, projektami postaci i rysunkami animacyjnymi. Wizyta zakończy się
w kinie “Studio” pokazem filmów produkcji Studia Filmów Rysunkowych.

13:30 – 14:30 – posiłek dla dzieci
ok.16.00 planowany powrót do Tomic

Uczestnicy wycieczek zobowiązani są do:
– przestrzegania wszelkich poleceń wydanych przez kierownika i opiekunów
– przestrzegania zasad bezpieczeństwa omówionych przed wyjazdem przez kierownika wycieczki
– zachowywania się w kulturalny sposób- informowania kierownika wycieczki
o ewentualnych dolegliwościach i o wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki

Zabrania się:
– oddalania od wycieczki bez zgody kierownika wycieczki

Organizator zapewnia / cena obejmuje :
– transport
– ubezpieczenie
– ceny biletów
– posiłek
– opiekę wychowawców podczas wycieczki

Zgłoszenia:
Zgłoszenia wraz z wpłatą przyjmowane są
w Ośrodku Kultury Gminy Tomice do dnia 11.02. 2015

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie, uczestnik wycieczki zostaje skreślony z listy bez powiadomienia telefonicznego, a na jego miejsce zostaje zapisana osoba z listy rezerwowej.

Postanowienia końcowe:
– liczba miejsc ograniczona
– w przypadku zbyt małej ilości chętnych do udziału w wycieczce zostanie ona odwołana
– wycieczka kierowana jest do dzieci
z gminy Tomice. Jednak w przypadku zbyt małej ilości chętnych osób z gminy mogą w niej wziąć udział osoby spoza gminy
-organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu
– organizator nie ponosi odpowiedzialności za telefony komórkowe i inne gry elektroniczne, zabawki zabierane przez dzieci na wycieczkę. W przypadku zgubienia tych rzeczy na wycieczce organizator nie będzie poświęcał czasu na ich odnalezienie!

Do udziału w wycieczkach serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 7 lat

Related Images: