Wyjazd do Teatru w Cieszynie spektakl “Przygoda z Ogrodnikiem”

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjeździe do Teatru w Cieszynie na spektakl “Przygoda z Ogrodnikiem”. Wyjazd 9 marca (sobota)
o godzinie 16:15.