Wyniki konkursu plastycznego “Pocztówka wielkanocna”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu plastycznego “Pocztówka wielkanocna”.

Organizatorem konkursu był Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa. Konkurs kierowany był do dzieci z Gminy Tomice.
Prace można było składać w IV kategoriach wiekowych.
Na konkurs wpłynęło łącznie 191 pocztówek.

I Kategoria (przedszkole i zerówka). Na konkurs złożono 78 pocztówek
III Kategoria (klasy I – III). Na konkurs złożono 66 pocztówek
IV Kategoria (klasy IV – VI). Na konkurs złożono 38 pocztówki
V Kategoria (klasy VII – VIII). Na konkurs złożono 9 pocztówek

W dniu 10 marca 2020 roku komisja konkursowa w składzie:
Mira Sabatowicz
Zbigniew Ziob
Aneta Homel
wybrała prace, którym zostały przyznane miejsca oraz wyróżnienia.
W konkursie zostały nagrodzone następujące osoby:

Kategoria I /przedszkola i zerówka /
I Miejsce Oskar Chojna Szkoła Podstawowa Woźniki
II Miejsce Oliwia Sieprawska Szkoła Podstawowa Woźniki
II Miejsce Milena Stachera Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
III Miejsce Franciszek Wieczorek Szkoła Podstawowa Radocza
III Miejsce Radosław Wojtysiak Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice

Wyróżnienia:
Milena Rudek Szkoła Podstawowa Woźniki
Eryk Wądolny Szkoła Podstawowa Woźniki
Mikołaj Frank Szkoła Podstawowa Woźniki
Wojciech Ciepły Szkoła Podstawowa Woźniki
Tobiasz Mrowiec Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice
Wiktoria Miętka Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Franciszek Szydło Szkoła Podstawowa Woźniki

Kategoria II /klasy I – III /
I Miejsce Szymon Baran Szkoła Podstawowa Radocza
II Miejsce Anna Stanek Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice  

III Miejsce Aniela Borek Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice
III Miejsce Hanna Wilk Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice

Wyróżnienia:
Zuzanna Kania Szkoła Podstawowa Radocza
Bartosz Rzycki Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice
Natalia Dubel Szkoła Podstawowa Woźniki
Emilia Głąb Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice
Błażej Kukuła Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Nadia Sordyl Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice
Magdalena Żak Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice

Kategoria III /klasy IV-VI /
I Miejsce Emilia Góra Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice
II Miejsce Antonina Wołek Szkoła Podstawowa Woźniki
III Miejsce Julia Łopatecka Szkoła Podstawowa Woźniki

Wyróżnienia:
Zuzanna Sajdak Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice
Emilia Wiktor Szkoła Podstawowa Woźniki
Martyna Słonina Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice
Tomasz Kozioł Szkoła Podstawowa Woźniki
Natalia Głąb Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice

Kategoria IV /klasy VII – VIII/
II Miejsce Jakub Kwarciak Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice
III Miejsce Magda Galas Zespół Szkolno-Przedszkolny Witanowice

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. O odbiorze nagród poinformujemy w późniejszym terminie.