Wyniki konkursu plastycznego “Pocztówka z wakacji”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu plastycznego “Pocztówka z wakacji”, którego celem było umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu, uwrażliwienie na piękno przyrody, rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz poznanie potrzeb w zakresie spędzenia wolnego czasu w okresie wakacji.

Protokół
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Pocztówka z wakacji”

Organizatorem konkursu był Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa.
Prace można było składać w następujących kategoriach:
* I kategoria: przedszkole /dzieci 3 do 4 lata/ złożono 9 prac
* II kategoria: przedszkole /dzieci 5 i 6 lat/ złożono 28 prac
* III kategoria: klasy I-III złożono 35 prac
* IV kategoria: klasy IV-VIII złożono 115 prac

Na konkurs spłynęło łącznie 187 prac.
W dniu 9 października 2020 r. komisja konkursowa w składzie:

Mira Sabatowicz
Zbigniew Ziob
Paulina Wijasińska

wybrała prace, którym zostały przyznane miejsca oraz wyróżnienia.
W konkursie zostały nagrodzone następujące osoby:
Kategoria I przedszkole (dzieci 3 i 4 lata)
I miejsce Antonina Pająk Szkoła Podstawowa w Woźnikach
II miejsce Aleksandra Głąb Szkoła Podstawowa Woźnikach
III miejsce Anna Radwan Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Tomasz Chojna Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Oliwia Wiktor Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Martynka Kuśpik Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie Stanisław Świdergał Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Dawid Salepa Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Oliwia Piwowarczyk Szkoła Podstawowa w Woźnikach

Kategoria II przedszkole (dzieci 5 i 6 lat)
I miejsce Oskar Chojna Szkoła Podstawowa w Woźnikach
II miejsce Miłosz Kajdas Szkoła Podstawowa Woźnikach
III miejsce Klaudia Chojna Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Aleksander Galus Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Katarzyna Ostafin Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Bernadetta Wiktor Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Jessica Tomczyszyn Szkoła Podstawowa w Woźnikach

Kategoria III klasy I-III
I miejsce Anna Stanek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach
II miejsce Milena Skrzyńska Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
III miejsce Karol Bałys Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
III miejsce Liliana Janik Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Marika Lach Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Hanna Wilk Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Aniela Borek Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Gabriel Godzik Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Amelia Lofek Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach

Kategoria IV klasy IV-VIII   I miejsce Antonina Wołek Szkoła Podstawowa w Woźnikach
II miejsce Natalia Czyżowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
III miejsce Zuzanna Sajdak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Kamila Studnicka Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Jagoda Dyczkowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Aleksandra Kot Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Natalia Putek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Maja Nicieja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Karolina Kwarciak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Weronika Nicieja Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach

Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody, które zostaną przekazane do poszczególnych szkół.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom a wszystkim pozostałym, którzy złożyli prace dziękujemy
za udział w konkursie.
Wystawa pokonkursowa dostępna będzie w sali w Ośrodku Kultury Gminy Tomice.