Wyniki konkursu plastycznego “Zmieniamy powietrze na lepsze”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu plastycznego “Zmieniamy powietrze na lepsze”, którego organizatorem była Gmina Tomice oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice.

Protokół konkursu plastycznego „ZMIENIAMY POWIETRZE NA LEPSZE”
Organizatorami konkursu był Urząd Gminy Tomice oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice
im. Wincentego Bałysa. Celem konkursu było

  1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza.
  2. Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze.
  3. Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt.
  4. Kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnorodnych technik plastycznych.              

Prace można było składać w następujących kategoriach:
I kategoria: Klasy I-III
II kategoria: Klasy IV-VI
III kategoria: Klasy VII-VIII
Uczniowie wykonali prace plastyczną zgodne z celami.
Na konkurs spłynęło łącznie 37 prac.
Komisja konkursowa w składzie:

Mira Sabatowicz
Zbigniew Ziob
Aneta Homel
Urszula Cimoch

przyznała następujące miejsca oraz wyróżnienia:
I Kategoria: klasy I-III /złożono 32 prace/
I miejsce Igor Kajfasz Szkoła Podstawowa w Woźnikach
II miejsce Kinga Dubel Szkoła Podstawowa w Woźnikach
III miejsce Dominika Labocha Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
III miejsce Nadia Łopatecka Szkoła Podstawowa w Woźnikach

Wyróżnienia:
Leon Okruta Zespół Szkolno-przedszkolny w Tomicach
Milena Zawierucha Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach
Bartłomiej Kurowski Szkoła Podstawowa w Radoczy
Anna Dubel Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Julia Biernat Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach
Aleksandra Wojtysiak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach

II Kategoria: klasy IV-VI /złożono 5 prac/

I miejsce Justyna Kurowska Szkoła Podstawowa w Radoczy
III miejsce Filip Wiktor Szkoła Podstawowa w Woźnikach
III miejsce Tobiasz Hardek Szkoła Podstawowa w Woźnikach

 

III Kategoria: klasy VII-VIII /nie złożono żadnej pracy/

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.
Laureatom gratulujemy.
Wręczenie nagród i dyplomów połączone będzie z warsztatami – doniczki z recyklingu w dniu 27 listopada 2021 r. /sobota/ od godz.11:00 do 12:15. Serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów konkursu.