Wyniki konkursu plastycznego

W dniu 14 listopada br. zostały ocenione prace złożone na konkurs plastyczny “Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”. Spośród 120 prac zostało wybrane 26 prac, których autorzy otrzymali miejsca i wyróżnienia. Zapraszamy do zapoznania się z protokołem konkursu.

Urząd Gminy Tomice wraz Ośrodkiem Kultury Gminy Tomice zapraszają do zapoznania się z wynikami konkursu plastycznego pt.: „Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”.
W dniu 14 listopada komisja konkursowa, w każdej z kategorii przyznała nagrody oraz wyróżnienia.
W konkursie złożonych zostało łącznie 120 prac.

Zgodnie z regulaminem konkursu wybrane plakaty zostaną zawieszone na tablicach ogłoszeń w 6 sołectwach oraz w szkołach na terenie Gminy Tomice.

Protokół konkursu plastycznego „Smog albo zdrowie. Nie truj siebie i innych”
Organizatorami konkursu byli Urząd Gminy Tomice oraz Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa.
Cele konkursu
1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza.
2. Wskazanie powodów, dla których należy chronić powietrze.
3. Zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt.
4. Popularyzowanie wiedzy wśród uczniów oraz mieszkańców Gminy Tomice dotyczącej przyczyn powstawania zjawiska smogu, sposobów ograniczania niskiej emisji, przeciwdziałania spalaniu śmieci, prawidłowej segregacji odpadów.
5. Kształtowanie postaw proekologicznych za pomocą różnorodnych technik plastycznych.
6. Kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Prace można było składać w następujących kategoriach:
a) Klasy I-III
b) Klasy IV-VI
c) Klasy VII-VIII
Uczniowie wykonali prace plastyczną zgodne z celami konkursu w formie plakatu dowolną techniką. Na konkurs spłynęło łącznie 120 prac z czego 6 nie spełniały regulaminu konkursu.
W dniu 14 listopada 2019 r. komisja konkursowa w składzie:
Mira Sabatowicz
Zbigniew Ziob
Aneta Homel
Aneta Skrzyńska
Urszula Cimoch

przyznała następujące miejsca oraz wyróżnienia:
Kategoria a: Klasy I-III
I miejsce Weronika Dubel Szkoła Podstawowa w Wożnikach
I miejsce Antonina Sagan Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
II miejsce Anna Stanek Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
II miejsce Eliza Porębska Szkoła Podstawowa w Woźnikach
III miejsce Anna Chudy Szkoła Podstawowa w Woźnikach
III miejsce Miłosz Gałgan Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie Oliwia Harmatys Szkoła Podstawowa w Radoczy
Wyróżnienie Milena Strózik Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie Julian Tłomak Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie Karol Szydłowski Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Oliwia Zybek Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Wyróżnienie Nikola Burliga Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Wiktoria Kruczek Szkoła Podstawowa w Radoczy
Wyróżnienie Nina Grabowska Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Wiktoria Bilińska Szkoła podstawowa w Radoczy
Kategoria b: Klasy IV-VI
I miejsce Karolina Marek Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
I miejsce Antonina Wołek Szkoła Podstawowa w Woźnikach
II miejsce Natalia Putek Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
II miejsce Wiktoria Mostowik Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach
III miejsce Karolina Kwarciak Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Lena Wilk Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Tobiasz Hardek Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Filip Wiktor Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Wyróżnienie Bartosz Gurdek Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
Kategoria c: klasy VII-VIII
I miejsce Mateusz Tyl Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tomicach
II miejsce Jakub Kwarciak Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
III miejsce Joanna Odrzywolska Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach
Wyróżnienie Weronika Sajdak Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach

Wyróżnienie Piotr Mrowiec Zespół Szkolno – Przedszkolny w Witanowicach

Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz.16:00 w Ośrodku Kultury w Tomicach. Laureaci konkursu w nagrodę wezmą udział w warsztatach ekologicznych „Anioły świąteczne z recyklingu” które odbędą się zaraz po rozdaniu nagród i będą trwać do godziny 17:30
Wybrane prace konkursowe (plakaty) zawisną na tablicach ogłoszeń w 6 sołectwach oraz w szkołach na terenie Gminy Tomice.

Konkurs został zorganizowany w ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza oraz realizacji przez Gminę Tomice projektu LIFE pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze/ Implementation of Air Quality Plan for Małopolska Region – Małopolska in a healthy atmosphere” LIFE IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021