Wyniki Konkursu Recytatorskiego – Zimowe Wierszowanie

W dniu 29 stycznia 2015 r. w Ośrodku Kultury w Tomicach został zorganizowany Konkurs Recytatorski „Zimowe wierszowanie”, który kierowany był do dzieci z gminy Tomice. Konkurs został przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych, a wzięło w nim udział łącznie 85 uczestników.

KONKURS RECYTATORSKI „ZIMOWE WIERSZOWANIE”

W dniu 29 stycznia 2015 r. w Ośrodku Kultury w Tomicach został zorganizowany Konkurs Recytatorski „Zimowe wierszowanie”, który kierowany był do dzieci z gminy Tomice.

Konkurs został przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych, a wzięło w nim udział łącznie 85 uczestników. Recytatorów oceniała komisja w składzie: Jacek Pacek, Krystyna Jacek, Maria Paśnik. Ocenie podlegały: dobór repertuaru, interpretacja tekstu, kultura słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

W kategorii I /przedszkolaki i zerówka/ jury postanowiło wszystkim uczestnikom przyznać wyróżnienie w postaci I miejsca, a otrzymały je następujące dzieci: Alicja Tyrybon, Łukasz i Mateusz Domagała, Aleksandra Dubel, Julia Kwarciak, Laura Książek, Nadia Pierzchała, Amelia Byrska, Eliza Porębska, Wiktoria Kot, Tobiasz Hardek, Laura Lempart, Julia Grochal, Zuzanna Tabak, Wojciech Kusina, Dominik Bienias, Lena Wiktor, Filip Ciężarek, Remigiusz Stanek, Michał Momot, Karol Barcik, Adrianna Płaszczyca, Natalia Putek, Karolina Marek, Łukasz Augustyniak, Oliwier Pierzchała, Oliwia Galas, Julia Lasek, Magdalena Starowicz, Zuzanna Boba, Julia Michalska, Zofia Brombosz. Wyróżnieni to uczniowie Szkół Podstawowych w Woźnikach, Witanowicach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tomicach.

W kategorii II /klasy I-III/ nagrodzone zostały następujące osoby:

I miejsce     Karolina Putek               Szkoła Podstawowa Witanowice
I miejsce     Aleksandra Kajfasz        Szkoła Podstawowa Witanowice
II miejsce     Hubert Bliźnik                Szkoła Podstawowa Witanowice
II miejsce     Aleksandra Koźlak         Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice

W kategorii III /KLASY IV-VI/ nagrodzone zostały następujące osoby:

I miejsce     Antoni Kokoszka           Szkoła Podstawowa Witanowice

I   miejsce     Justyna Russek              Szkoła Podstawowa Witanowice
II miejsce     Damian Ryba                    Szkoła Podstawowa Witanowice
III miejsce     Natalia Janicka               Szkoła Podstawowa Witanowice

Wyróżnienia otrzymały:

Klaudia Orkisz                                         Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Małgorzata Wieczorek                           Zespół Szkolno-Przedszkolny Tomice
Katarzyna Mej                                         Szkoła Podstawowa Woźniki