XV Festiwal Artystyczny “TALENTY 2015”

banerekDo dnia 23 października w Ośrodku Kultury Gminy Tomice można było zgłaszać chęć uczestnictwa uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w XV Festiwalu Artystycznym “TALENTY 2015”. Z gminy Tomice do etapu powiatowego zostały zgłoszone następujące osoby w poszczególnych kategoriach.

XV Festiwal Artystyczny „TALENTY 2015”

TEATR
Gimnazjaliści /Grupa wiekowa III/
1. Marta Kwarciak Gimnazjum w Tomicach

RECYTACJA
Dzieci klas I-III /Grupa wiekowa I/
1. Aleksandra Koźlak Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach
Dzieci klas IV-VI /Grupa wiekowa II/
1. Maja Iciek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach
Gimnazjaliści /Grupa wiekowa III/
1. Katarzyna Mej Gimnazjum w Tomicach
2. Liliana Ściera Gimnazjum w Tomicach

PLASTYKA
Dzieci klas I-III /Grupa wiekowa I/
1.Aleksandra Dubel Szkoła Podstawowa w Woźnikach
2.Tomasz Kozioł Szkoła Podstawowa w Woźnikach
3.Marcin Kozioł Szkoła Podstawowa w Woźnikach
Dzieci klas IV-VI /Grupa wiekowa II/
1.Zofia Placek Szkoła Podstawowa w Woźnikach
2.Oliwia Harnik Szkoła Podstawowa w Woźnikach

WOKAL

Dzieci klas IV-VI /Grupa wiekowa II/

1.Natalia Janicka Szkoła Podstawowa w Witanowicach

Przesłuchania powiatowe odbędą się w Wadowickim Centrum Kultury
w dniach 1, 2 i 3 grudnia 2015 r. Dokładny program przesłuchań zostanie umieszczony na stronie internetowej www.wck.wadowice.pl