XVIII Festiwal Artystyczny “TALENTY 2018”

Ośrodek Kultury Gminy Tomice zaprasza uczniów z terenu Gminy Tomice do wzięcia udziału w XVIII Festiwalu Artystycznym “TALENTY 2018”, którego organizatorem jest Wadowickie Centrum Kultury a współorganizatorami gminne ośrodki kultury powiatu wadowickiego. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem festiwalu. Karty uczestnictwa prosimy o wysłanie drogą elektroniczną na adres: kultura@tomice.pl.

01_regulamin_talenty 2018(1)

02_formularz zgłoszeniowy_kategorie niesceniczne_Talenty 2018 03_formularz

zgłoszeniowy_kategorie sceniczne_Talenty 2018

 

 

Related Images: