XX Festiwal Artystyczny “Talenty 2020”

Ośrodek Kultury Gminy Tomice serdecznie zaprasza uczniów z Gminy Tomice do udziału w XX Festiwalu Artystycznym „TALENTY 2020”, którego organizatorem jest Wadowickie Centrum Kultury, a współorganizatorami gminne ośrodki kultury  powiatu wadowickiego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem festiwalu i zgłoszenia uczniów do udziału w Talentach do Ośrodka Kultury w Tomicach w terminie do 29 października do godz.12:00. Z uwagi na fakt iż zgłoszenia uczestników przyjmowane są tylko drogą mailową prosimy o wysłanie karty uczestnictwa na adres: kultura@tomice.pl. Po wstępnej segregacji gdy zgłoszeń w danej kategorii artystycznej i grupowej będzie więcej niż Ośrodek Kultury może zgłosić do etapu powiatowego, zostaną przeprowadzone eliminacje gminne.
W przypadku zgłoszenia uczestnika w kategorii literatura prosimy o wysłanie pracy również drogą mailową na adres:          kultura@tomice.pl w formie załącznika. Eliminacje gminne odbędą się 7 listopada br. w Ośrodku Kultury w Tomicach. Szczegółowy program eliminacji uzależniony jest od ilości i rodzaju zgłoszeń. Dnia 2 listopada br. szkoły zostaną poinformowane w jakich kategoriach artystycznych zostaną przeprowadzone eliminacje gminne. W przypadku nałożenia większych obostrzeń na Ośrodek Kultury eliminacje w kategoriach scenicznych zostaną przeprowadzone poprzez wybór laureatów etapu gminnego na podstawie nagrań o czym organizatorzy poinformują telefonicznie.
Eliminacje powiatowe odbywać się będą w Wadowickim Centrum Kultury w dniach -24 (taniec), 25 (recytacja i teatr) i 26 (muzyka i wokal) listopada 2020 r Koncert finałowy laureatów odbędzie się 13 grudnia w Wadowickim Centrum Kultury.

Regulamin

Talenty_formularz sceniczny_2020

Talenty   _formularz niesceniczny_2020