Zajęcia z Robotyki rozpoczną się 11 lutego.

roboty (Kopiowanie)Zajęcia z Robotyki według stałego harmonogramu rozpoczną się 11 lutego.

Zainteresowane osoby proszone są o uiszczenie opłaty w nieprzekraczalnym terminie 10 lutego (do godziny 16.00.)

Zmianie ulegają stawki. Koszt zajęć stałych dla uczestników z terenu gminy wynosi 12 złotych, koszt zajęć jednorazowych – 14 złotych. Koszt zajęć stałych i jednorazowych dla dzieci spoza gminy Tomice – 14 złotych.