Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

 

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.

 

W ramach programu Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych
Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych

 

Biblioteka Publiczna w Tomicach wraz z filiami otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości: 

 

• 2021 r. – 10 769,00 zł
• 2022 r. – 10 769,00 zł

 

Related Images: