Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” Biblioteka Publiczna w Tomicach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w wysokości:

• 2010 r. – 2 830,00 zł – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”; zakupiono 131 woluminów.
• 2011 r. – 3 240,00 zł – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”; zakupiono 116 woluminów.
• 2012 r. – 4 200,00 zł – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”; zakupiono 226 woluminów.
• 2013 r. – 4 760,00 zł – Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”; zakupiono 221 woluminów.
• 2014 r. – 4 440,00 zł – Program Biblioteki Narodowej “Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” Priorytet 1; zakupiono 279 woluminów w tym dla dzieci i młodzieży 169 woluminów.

• 2015 r.- 5 790,00 zł – Program Biblioteki Narodowej “Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” ; zakupiono 352 woluminy w tym dla dzieci i młodzieży 166 woluminy w tym dla dzieci i młodzieży 166 woluminów.
Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane środki finansowe biblioteki przeznaczyły na zakup wydawnictw popularnonaukowych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych.

• 2016 r.-  5 770,00 zł – Biblioteka Publiczna w Tomicach otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Priorytet 1. „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Dzięki dofinansowaniu nasze placówki wzbogaciły swoje zbiory o 335 nowych woluminów.

• 2017 r. – 5 580,00 zł – Biblioteka Publiczna otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Dzięki dofinansowaniu nasz placówki wzbogaciły swoje zbiory o 295 woluminów.

Celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu wypożyczonych publikacji oraz zwiększenia liczby czytelników. Szczególny nacisk położono na budowanie nawyków czytelniczych, poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwości systematycznej aktualizacji zasobów, a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników.

Bibl. Nar.