Zapytanie ofertowe w celu oszacowania kosztów zamówienia

Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert cenowych do zamówienia przedstawionego w załączniku. Oferty cenowe prosimy przekazać do dnia 15 lutego.

Zainteresowane firmy zapraszamy do składania ofert cenowych do zamówienia przedstawionego w załączniku. Oferty cenowe prosimy przekazać do dnia 15 lutego.

Zapytanie o cenę