Projekty

Modernizacja budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice

„Modernizacja budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice” Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze” „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’ Instytucja… [ czytaj więcej ]

Polsko-słowacki Turniej Wsi Gminy Tomice i Miasta Trstena

Tytuł projektu: Polsko-słowaki Turniej Wsi Gminy Tomice i Miasta Trstena Beneficjent mikroprojektu / Správca mikroprojektu: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, ul. Dworska 9, 34-100 Tomice PL… [ czytaj więcej ]

Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Gminy Tomice i Miasta Trstena

Tytuł projektu: Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Gminy Tomice i Miasta Trstena Beneficjent mikroprojektu / Správca mikroprojektu: Ośrodek Kultury Gminy Tomice im. Wincentego Bałysa w Tomicach, ul. Dworska 9, 34-100 Tomice PL tel.:… [ czytaj więcej ]

Rodzinne pikniki rybne – czyli organizacja wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe Doliny Karpia

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze” „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’ Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za… [ czytaj więcej ]

Letnie Kino Plenerowe w Gminie Tomice – organizacja spotkań filmowych w tym promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze” „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’ Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za… [ czytaj więcej ]

Aktywny wypoczynek w Tomicach – budowa placu rekreacyjnego w Tomicach

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze” „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’ Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za… [ czytaj więcej ]

Tomicki Raban – organizacja imprez i warsztatów promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa Doliny Karpia

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze” „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’ Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za… [ czytaj więcej ]

Tomice z karpiem w tle czyli organizacja cyklu spotkań o charakterze artystyczno – rozrywkowo – promocyjnym

Nazwa programu: Program Operacyjny “Rybactwo i Morze” „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’ Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za… [ czytaj więcej ]

Organizacja cyklu spotkań bazujących na obiektach znajdujących się w Ekomuzeum Doliny Karpia w ramach Klubu Ekomuzealnika Doliny Karpia na rzecz promocji obszaru.

Nazwa programu: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego: Zorganizowanie spotkań dla lokalnej społeczności stanowiących atrakcyjne formy spędzania… [ czytaj więcej ]

Dni Gminy Tomice – „Łączy nas rzeka”

DNI GMINY TOMICE – ORGANIZACJA CYKLU WYDARZEŃ POD HASŁEM “ŁĄCZY NAS RZEKA”: SPŁYW KAJAKOWY, WYCIECZKA ORNITOLOGICZNA “WZDŁUŻ RZEKI SKAWY I WISŁY” ORAZ IMPREZA REKREACYJNA NAD POTOKIEM RADOCKIM Nazwa programu: Program… [ czytaj więcej ]

Akademia Przedsiębiorczości w Gminie Tomice

AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE TOMICE – ORGANIZACJA WARSZTATÓW KULINARNYCH, CERAMICZNYCH ORAZ WIKLINIARSKICH JAKO DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER Działanie 4.1… [ czytaj więcej ]

Festiwal Kulinarny Gminy Tomice

Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 LEADER Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Zakres działania: Małe projekty Instytucja wdrażająca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego za pośrednictwem… [ czytaj więcej ]

Skip to content